Bàn Sấy Lam

Items: 11 of 1, per page
  • Hãng sản xuất: Electrothermal – Anh

    Lý tưởng cho các ứng dụng chuẩn bị tiêu bản

    Để sấy khô các mẫu mô tiêu bản

    • ₫0